Rommelmarkt overbodige spullenInboedeluitruiming amsterdam via plaatsing afvalcontainer
Uitruiming woning met verhuisliftSortering afval per soort b.v. ijzer, hout, papier, plastic etc.Bij het voorbereiden van de boedelruiming adviseren we u goed na te denken over wat u zelf wilt bewaren, en welke bezittingen overbodig zijn.
Omdat het vaak gaat om spullen met emotionele waarde, overleggen we met u vooraf, op welke wijze deze gesorteerd of opgeslagen kunnen worden. Ook is het belangrijk een afweging te maken of de kosten van opslag opwegen tegen de waarde van de spullen. Tevens kan men ervoor kiezen de overbodige inboedel met enige waarde te verkopen bij een veilinghuis of via internet, of bijvoorbeeld weg te geven.

Bij een boedelruiming zijn vaak vergunningen nodig. Bijvoorbeeld voor het afzetten van de parkeerplaatsen voor de verhuiswagen(s) of containers, ontheffingen e.d. Vooraf maken wij voor u een inschatting van het benodigde materiaal en tijd voor de werkzaamheden.
Ook is het mogelijk dat we de woning direct aan de verhuurder/eigenaar opleveren. Nutsbedrijven (b.v Upc, Nuon, waternet e.d.) worden dan ook opgezegd. Handig als u niet in Amsterdam woonachtig bent.