woninguitruiming Amsterdam, Amstelveen

Er zijn omstandigheden waarbij een woning, pand, bedrijfsruimte leeg moet worden opgeleverd.
Bij voorbeeld bij overlijden, opname in een verzorgingstehuis, verhuizing, brandschade, emigratie, overname bedrijf, scheiding of verkoop van de woning/bedrijfsruimte.
Als de woning is verkocht of de huur opgezegd, dient de woning zo snel mogelijk leeg opgeleverd te worden. Een eventuele opleveringsdatum met deadline, kan een probleem zijn. Bij huurwoningen is ook vaak de opleveringseis, dat de woning in de oorspronkelijke staat teruggebracht moet worden.

Deze zorgen kunnen wij u gedeeltelijk of geheel uit handen nemen. Wanneer u zelf niet in staat bent om een woning te ontruimen door gebrek aan tijd, kracht of kennis kunt u een beroep op ons doen. Ook hebben wij de benodigde bouwkundige kennis in huis. Tevens kunnen we de inboedel tijdelijk opslaan in onze bedrijfsloods, en op een later tijdstip verder transporteren naar andere locaties.
 
Sinds kort heeft de Amsterdamse Boedelruiming ook zijn eigen kringloopwebwinkel. Alle nog bruikbare huisraad/inventaris wordt hier tegen kostprijs aangeboden. Het betreft wel inventaris van door ons opgeruimde woningen/bedrijfspanden!